nieuwsbrief

Ontwikkeling IHC- Locatie Krimpen aan de Lek

Na de eerste informatieavond eerder dit jaar op 8 april 2019 jl. is ons ontwikkelteam al geruime tijd bezig om alle aspecten en belangen om deze ontwikkeling mogelijk te maken bijeen te krijgen. Dit om samen met de Gemeente Krimpenerwaard tot een goed en stedenbouwkundig plan te kunnen komen.

Om dit te bereiken gebruiken wij ons eigen ontwikkeld “Samen Doen” concept om zodoende met alle partijen tot een goede balans van belangen, standpunten en mogelijke wensen te komen. Hiertoe zijn wij voor deze ontwikkeling al in gesprek met de diverse maatschappelijke partijen zoals de “Verontruste Dijkbewoners” – VDB, de Scouting Admiraal de Ruyter, WSV Smit en van Waning Stichting. Uiteraard zijn belanghebbenden en alle instanties ook een onderdeel van ons overleg, communicatie en “Samen Doen” traject binnen onze ontwikkeling.

Wat binnen deze ontwikkeling opvalt is dat er nogal wat onduidelijkheid en miscommunicatie wordt ingezet omtrent allerlei aspecten van onze ontwikkeling. In dit geval heeft het ons inziens te maken met andere belangen achter de diverse uitingen van communicatie. Wij zullen dan ook middels overleg, juiste communicatie en feiten tezamen met ons “Samen Doen” traject dit verder aanpakken om tot duidelijkheid en juiste afstemming en afweging te komen.

Onderstaand doen wij een tweetal berichtgevingen zoals inmiddels in de media zijn verschenen, transparant toekomen.

Artikel- IJsselerLekstreek Krimpen

Artikel – AD Krimpenerwaard

lekker wonen krimpen aan de lek

"Een bijzondere locatie op de driesprong Lek, Nieuwe Maas en De Noord."

Cairostraat 127
3047 BB Rotterdam 
tel. 010 750 3800

Glaskloksingel 61
2614 SJ Delft
tel. 015 887 8660

Van Nelleweg 3042
3044 BC Rotterdam
tel. 010 433 0099

Lekker Wonen in Krimpen aan de Lek

©Alle rechten voorbehouden